Cennik Usług Stomatologia

KONSULTACJE  CENA:
Przegląd stomatologiczny  80 zł

Konsultacja

100 zł

Konsultacja ortodontyczna  200 zł
Konsultacja protetyczna  200 zł
Konsultacja chirurgiczna  200 zł
Konsultacja implantologiczna  200 zł
Wizyta adaptacyjna dziecka  100 zł
RTG (tylko dla pacjentów Boramed)  50 zł
Usunięcie kamienia (skaling) – 2 łuki  260 zł
Usunięcie osadu (piaskowanie) – 2 łuki  260 zł
Fluoryzacja (łyżkowa żelem) - 2 łuki  160 zł
Fluoryzacja (Fluor Protector) - 2 łuk  160 zł
Leczenie nadwrażliwości zęba  80 zł
Wybielanie zębów w gabinecie lampą Realwhite  1300 zł
Wybielanie zębów w domu (nakadki)  1100 zł
   
LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH  ( DZIECI )  
Wizyta adaptacyjna dziecka  100 zł
Fluoryzacje zębów mlecznych – 2 łuki  100 zł
Lakowanie bruzd – 1 ząb  120 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym 130-170 zł
Amputacja w zębach mlecznych  50 zł
Usunięcie zęba mlecznego  100-125 zł
   
WYPEŁNIENIA   
Wypełnienie ubytku zęba materiałem estetycznym  Gaenial
  • małe 250 zł
  • średnie 275 zł
  • duże 330 zł
Odbudowa korony zęba mat. Gaenial  350-450 zł
Odbudowa zęba materiałem Gaenial z wykorzystniem włókna szklanego  600 zł
Opatrunek (coltosol, cavit)  100 zł
Znieczulenie nasiękowe  60 zł
Znieczulenie przewodowe  60 zł
   
LECZENIE KANAŁOWE   
Dewitalizacja (zatrucie)  miazgi z opatrunkiem  150 zł
Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego
(ekstrypacja,rtg, opracowanie, wypełnienie kanału, znieczulenie)
 700 zł
Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego
(ekstrypacja,rtg,opracowanie,wypełnienie kanału, znieczulenie)
 800 zł
Leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego
(ekstrypacja,rtg,opracowanie,wypełnienie kanału, znieczulenie)
 1000 zł
Leczenie kanałowe zęba 4-kanałowego
(ekstrypacja,rtg,opracowanie,wypełnienie kanału, znieczulenie)
1200 zł
Rewizja leczenia kanałowego
(usunięcie starego wypełnienia z kanału) 1 kanał
 200 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 1-kanałowego  900 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 2-kanałowego  1100 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 3-kanałowego  1300 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 4-kanałowego  1500 zł
Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną
(uzyskanie dostępu do kanałów)
 200 zł
Aplikacja leku do kanału/kieszonki  115 zł
Wsteczne wypełnienie kanału z użyciem materiału MTA 350 zł
Leczenie zgorzeli z aplikacją leku do kanału  130 zł
Zachowawcze leczenie torbieli korzeniowej
(indywidualnie ustala lekarz)
 
Koferdam  100 zł
   
PERIODONTOLOGIA   
Konsultacja periodontologiczna  100 zł
Kiretaż zamknięty 1 ząb  150 zł
Kiretaż otwarty 1 ząb  200 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej + lek  100 zł
Odbarczenie ropnia periodontologicznego  150 zł
   
CHIRURGIA   
Konsultacja chirurgiczna  200 zł
Usunięcie zęba w znieczuleniu
(nie dotyczy ósemek)
 200-400 zł
Usunięcie zęba w znieczuleniu
(wyrżniętej ósemki bez dłutowania)
 250-300 zł
Dłutowanie korzenia zęba (operacyjne usunięcie zęba)
z nacięciem płata z szyciem w znieczuleniu.
Cena uzależniona od stopnia trudności ekstrakcji
 400-750 zł
Resekcja wierzchołka z szyciem w znieczuleniu
  • siekacz - 400 zł
  • przedtrzonowiec  - 450 zł
  • trzonowiec - 550 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymamego  450 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego  z szyciem  350 zł
Plastyka wędzidełka 350 zł
Plastyka tkanek miękkich przed protetyką  150-300 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego przed protetyką  150-300 zł
Nacięcie ropnia + płukanie + sączek  170 zł
Opatrunek chirurgiczny (nipas)  65 zł
Wyłuszczenie torbieli z kości  450 zł
Hemisekcja  240 zł
Pokrycie recesji dziąsła  800 zł
Pokrycie recesji dziąsła: płat z sąsiedztwa  400 zł
Pokrycie recesji dziąsła: przeszczepieie łącznotkankowe  1500 zł
   
PROTETYKA  (PROTEZY)   
Proteza akrylowa całkowita (całkowite bezzębie) 2500 zł
Proteza akrylowa częściowa (gdy pacjent ma swoje własne uzębienie)  250/punkt
Proteza szkieletowa 2600 zł
Proteza szkieletowa z klamrą ciągłą (szynoproteza) 3000-3100 zł
Proteza szkieletowa elastyczna z acetalu  3000 - 3100 zł
Naprawa protezy (sklejenie, dostawienie zęba, klamry) ( 1 ząb)  480 zł/każdy kolejny120 zł
Podścielenie protezy akrylowej 650 zł
Wzmocnienie protezy (siatka / łuk lany) 500 zł
   
WKŁADY KORONOWO - KORZENIOWE   
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy ze stali 650 zł
Wkład koronowo-korzeniowy dzielony ze stali 850 zł
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy ze złota 1200 zł + cena złota
Wkład koronowo-korzeniowy (wzmocnienie z włokna szklanego przed odbudową protetyczną 700-900 zł
   
KORONY   PROTETYCZNE  
Korona akrylowa 600 zł
Korona metalowa lana ze stali 750 zł
Korona kompozytowa 650 zł
Korona porcelanowa na stali z Marginem 1400 -1500 zł
Korona pełnoceramiczna (porcelana, cyrkon) 2800 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 180 - 280 zł
Zacementowanie pracy wykonanej  w innym gabinecie 250 zł
Zdjęcie starej pracy protetycznej np. mostu, korony 300 zł
Korekta protezy ( do 3 korekt) bezpłatnie
Korekta protezy ( po 3 korektach) 100 zł
   
LICÓWKI, INLEY, ONLEY   
Licówka poreclanowa 2800 zł
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie 600 zł
Licówka kompozytowa wykonana w pracowni 1500 zł
BONDING   600 zł (jeden ząb)
   
INNE  
Szyna relaksacyjna  700 zł
Modele diagnostyczne 250 zł
   
ORTODONCJA  
Konsultacja wstępna 200 zł
Analiza plus plan leczenia ortodontycznego (aparat ruchomy i stały) 250 zł
Modele diagnostyczne ortodoncja 200 zł
Aparat stały metalowy - 1 łuk 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący 1 łuk 3500 zł
Aparat stały estetyczny szafirowy 1 łuk 3800 zł
Aparat ruchomy Klammta 1000 zł
Aparat ruchomy Stockfish 1200 zł
Aparat ruchomy Twinblock 2000 zł
Aparat podniebienny Hyrax 1500 zł
Płytka Schwarza - aparat ruchomy dla dzieci 1000 zł
Płytka Nance'a 800 zł
   
IMPLANTY   
 Konsultacja implantologiczna (odliczona od kwoty zbiegu) 200 zł
 Implant (koszt zabiegu,wszczepienie) 3000 zł
 Śruba łącząco-gojąca 300 zł
 Korona na implancie pełnoceramiczna (porcelana na cyrkonie) zęby przednie 3500 zł
Zabieg przeszczepu bloczku kostnego 4000 zł
Podniesienie dna zatoki - metoda otwarta  4500-5500 zł
Podniesienie dna zatoki - metoda zamknieta 1500 zł
Zabieg sterowanej regeneracji kości (w zależności od zużytego materiału kościotwórczego) 3500 - 4500 zł
"Zachęcamy do zapoznania się z cenami naszych usług. Cena usługi może ulec zmianie. Zakres usług może ulec zmianie."Zachęcamy do zapoznania się z cenami naszych usług. Cena usługi może ulec zmianie. Zakres usług może ulec zmianie.
 
Informacje dotyczące usług świadczonych przez  Boramed zawarte są na stronie internetowej boramed.pl w tym w szczególności w zakładce „Cennik”. Informacje powyższe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego.
 
Ceny pozostałych usług medycznych dostępne są w rejestracji medycznej lub pod numerem telefonu w Przychodni Boramed przy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 22 250-15-77 oraz Beli Bartoka 8 lok. U/A, 22 53-53-600.
 
Dostępność poszczególnych świadczeń zależna od Placówki.