Cennik Usług Stomatologia

KONSULTACJE  CENA:
Przegląd stomatologiczny cena: 80 zł

Konsultacja

cena: 100 zł

Konsultacja ortodontyczna cena: 200 zł
Konsultacja protetyczna cena: 200 zł
Konsultacja chirurgiczna cena: 180 zł
Konsultacja implantologiczna cena: 180 zł
Wizyta adaptacyjna dziecka cena: 100 zł
RTG (tylko dla pacjentów Boramed) cena: 50 zł
Usunięcie kamienia (skaling) – 2 łuki cena: 180 zł
Usunięcie osadu (piaskowanie) – 2 łuki cena: 230 zł
Fluoryzacja (łyżkowa żelem) - 2 łuki cena: 100 zł
Fluoryzacja (Fluor Protector) - 2 łuk cena: 120 zł
Leczenie nadwrażliwości zęba cena: 80 zł
Wybielanie zębów w gabinecie lampą Realwhite cena: 900 zł
Wybielanie zębów w domu (nakadki) cena: 1100 zł
   
LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH  ( DZIECI ) CENA: 
Wizyta adaptacyjna dziecka cena: 100 zł
Fluoryzacje zębów mlecznych – 2 łuki cena: 100 zł
Lakowanie bruzd – 1 ząb cena: 100 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym cena: 150 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego cena: 100 zł
Amputacja w zębach mlecznych cena: 50 zł
Usunięcie zęba mlecznego cena: 100-125 zł
   
WYPEŁNIENIA   CENA: 
Wypełnienie ubytku zęba materiałem estetycznym  Gradia
  • małe 200 zł
  • średnie 230-240 zł
  • duże 250 zł
Odbudowa korony zęba mat. Gradia cena: 280-320 zł
Odbudowa zęba materiałem Gradia z wykorzystniem włókna szklanego cena: 500 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne cena: 170-210 zł
Opatrunek leczniczy do 6 m-cy (wypełn. tymczasowe tlenek cynku) cena: 150 zł
Opatrunek (coltosol, cavit) cena: 50 zł
Znieczulenie nasiękowe cena: 60 zł
Znieczulenie przewodowe cena: 60 zł
   
LECZENIE KANAŁOWE   CENA: 
Dewitalizacja (zatrucie)  miazgi z opatrunkiem cena: 150 zł
Leczenie kanałowe zęba 1-korzeniowego
(ekstrypacja, opracowanie, wypełnienie kanału, znieczulenie)
cena: 440 zł
Leczenie kanałowe zęba 2-korzeniowego
(ekstrypacja,opracowanie,wypełnienie kanału, znieczulenie)
cena: 570 zł
Leczenie kanałowe zęba 3-korzeniowego
(ekstrypacja,opracowanie,wypełnienie kanału, znieczulenie)
cena: 720 zł
Leczenie kanałowe zęba 4-korzeniowego
(ekstrypacja,opracowanie,wypełnienie kanału, znieczulenie)
cena: 1040 zł
Rewizja leczenia kanałowego
(usunięcie starego wypełnienia z kanału) 1 kanał
cena: 200 zł
Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną
(uzyskanie dostępu do kanałów)
cena: 200 zł
Aplikacja leku do kanału/kieszonki cena: 100 zł
Wsteczne wypełnienie kanału z użyciem materiału MTA cena: 350 zł
Leczenie zgorzeli z aplikacją leku do kanału cena: 130 zł
Zachowawcze leczenie torbieli korzeniowej
(indywidualnie ustala lekarz)
 
Koferdam cena: 50 zł
   
PERIODONTOLOGIA   CENA: 
Konsultacja periodontologiczna cena: 100 zł
Kiretaż zamknięty 1 ząb cena: 100 zł
Kiretaż otwarty 1 ząb cena: 150 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej + lek cena: 100 zł
Odbarczenie ropnia periodontologicznego cena: 150 zł
   
CHIRURGIA   CENA: 
Konsultacja chirurgiczna cena: 180 zł
Usunięcie zęba w znieczuleniu
(nie dotyczy ósemek)
cena: 150-250 zł
Usunięcie zęba w znieczuleniu
(wyrżniętej ósemki bez dłutowania)
cena: 250-300 zł
Dłutowanie korzenia zęba (operacyjne usunięcie zęba)
z nacięciem płata z szyciem w znieczuleniu.
Cena uzależniona od stopnia trudności ekstrakcji
cena: 400-750 zł
Resekcja wierzchołka z szyciem w znieczuleniu
  • siekacz - cena: 350 zł
  • przedtrzonowiec - cena: 400 zł
  • trzonowiec - cena: 450 zł
Odsłonięcie kła w znieczuleniu cena: 320 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego  z szyciem cena: 200 zł
Plastyka wędzidełka cena: 250 zł
Plastyka tkanek miękkich przed protetyką cena: 150-300 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego przed protetyką cena: 300 zł
Nacięcie ropnia + płukanie + sączek cena: 150 zł
Opatrunek chirurgiczny (nipas) cena: 50 zł
Wyłuszczenie torbieli z kości cena: 400 zł
Hemisekcja cena: 200 zł
Pokrycie recesji dziąsła cena: 800 zł
Pokrycie recesji dziąsła: płat z sąsiedztwa cena: 400 zł
Pokrycie recesji dziąsła: przeszczepieie łącznotkankowe cena: 900 zł
   
PROTETYKA  (PROTEZY)   CENA: 
Proteza akrylowa całkowita (całkowite bezzębie) cena: 2200 zł
Proteza akrylowa częściowa (gdy pacjent ma swoje własne uzębienie) cena: 200/punkt
Proteza szkieletowa cena: 2200 zł
Proteza szkieletowa z klamrą ciągłą (szynoproteza) cena: 2500 zł
Proteza szkieletowa elastyczna z acetalu cena: 2900 zł
Naprawa protezy (sklejenie, dostawienie zęba, klamry) ( 1 ząb) cena: 300 zł / każdy kolejny cena: 120 zł
Podścielenie protezy akrylowej cena: 450 zł
Wzmocnienie protezy (siatka / łuk lany) cena: 350 zł/450 zł
Przęsło mostu na cyrkonie 1 pkt. cena: 1300 zł
Przęsło mostu na złocie 1 pkt. cena: 2000 zł
Przęsło mostu ze stali szlachetnej 1pkt. cena: 1300 zł
Przęsło mostu ze stali szlachetnej 1pkt. z marginem cena: 1300 - 1400 zł
   
WKŁADY KORONOWO - KORZENIOWE   CENA: 
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy ze stali cena: 550 zł
Wkład koronowo-korzeniowy dzielony ze stali cena: 850 zł
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy ze złota cena: 1000 zł + cena złota
Wkład koronowo-korzeniowy (wzmocnienie z włokna szklanego przed odbudową protetyczną cena: 600 zł
Usunięcie zacementowanego wkładu cena: 300-350 zł
   
KORONY   PROTETYCZNE  
Korona akrylowa cena: 450 zł
Korona metalowa lana ze stali cena: 750 zł
Korona kompozytowa cena: 900 zł
Korona porcelanowa na stali z Marginem cena: 1300 -1400 zł
Korona porcelanowa na złocie cena: 2000 zł + cena złota
Korona pełnoceramiczna (porcelana, cyrkon) cena: 2600 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie cena: 150 - 250 zł
Zacementowanie pracy wykonanej  w innym gabinecie cena: 200 zł
Zdjęcie starej pracy protetycznej np. mostu, korony cena: 250 zł
Korekta protezy ( do 3 korekt) bezpłatnie
Korekta protezy ( po 3 korektach) cena: 100 zł
   
LICÓWKI, INLEY, ONLEY   CENA: 
Licówka poreclanowa cena: 2500 zł
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie cena: 500 zł
Licówka kompozytowa wykonana w pracowni cena: 1200 zł
BONDING  cena: 500 zł (jeden ząb)
   
INNE  CENA:  
Szyna relaksacyjna  cena: 700 zł
Modele diagnostyczne cena: 200 zł
   
ORTODONCJA  CENA: 
Konsultacja wstępna cena: 200 zł
Analiza plus plan leczenia ortodontycznego (aparat ruchomy i stały) cena: 250 zł
Modele diagnostyczne ortodoncja cena: 170 zł
Aparat stały metalowy - 1 łuk cena: 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący cena: 3500 zł
Aparat stały estetyczny szafirowy  cena: 3800 zł
Aparat ruchomy Klammta cena: 1000 zł
Aparat ruchomy Stockfish cena: 1200 zł
Aparat ruchomy Twinblock cena: 2000 zł
Aparat grubołukowy Pendulum K cena: 1200 zł
Aparat podniebienny Hyrax cena: 1500 zł
Aparat Goshgariana (+koszt pracy technika) cena: 800 zł
Płytka Schwarza - aparat ruchomy dla dzieci cena: 1000 zł
Płytka Nance'a cena: 800 zł
   
IMPLANTY   CENA: 
 Konsultacja implantologiczna (odliczona od kwoty zbiegu) cena: 180 zł
 Implant (koszt zabiegu,wszczepienie) cena: 2850 zł
 Śruba łącząco-gojąca cena: 300 zł
 Korona na implancie pełnoceramiczna (porcelana na cyrkonie) zęby przednie cena: 3500 zł
Zabieg przeszczepu bloczku kostnego cena: 4000 zł
Podniesienie dna zatoki - metoda otwarta  cena: 3000-4000 zł
Podniesienie dna zatoki - metoda zamknieta cena: 1300 zł
Zabieg sterowanej regeneracji kości (w zależności od zużytego materiału kościotwórczego) cena: 1700 - 3500 zł
"Zachęcamy do zapoznania się z cenami naszych usług. Cena usługi może ulec zmianie. Zakres usług może ulec zmianie."Zachęcamy do zapoznania się z cenami naszych usług. Cena usługi może ulec zmianie. Zakres usług może ulec zmianie.
 
Informacje dotyczące usług świadczonych przez  Boramed zawarte są na stronie internetowej boramed.pl w tym w szczególności w zakładce „Cennik”. Informacje powyższe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego.
 
Ceny pozostałych usług medycznych dostępne są w rejestracji medycznej lub pod numerem telefonu w Przychodni Boramed przy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 22 250-15-77 oraz Beli Bartoka 8 lok. U/A, 22 53-53-600.
 
Dostępność poszczególnych świadczeń zależna od Placówki.